Thursday, January 20

Hakikat Keindahan Kebenaran

by ~petrusarif at daviantart


Kebenaran dan Kesesatan. 2 perkara yang sering menghiasi sebuah kehidupan. Mereka akan sering berbalah dan berlawan. Perlawanan ini hanya akan dirasai dalam kehidupan seorang yang berusaha hendakkan kebaikan. Kerana,

"Sesiapa yang dihendakkan kebaikan oleh ALLAH keatasnya, ALLAH akan perdalamkan dia tentang agama"

Kalimah kebenaran itu hanya akan kekal diwarisi oleh setiap generasi jika ia sentiasa berhubung dan bersandar kepada kebenaran dan kebaikan. Kebenaran ini bersandarkan kepada undang-undang ALLAH terhadap makhluknya dan pertolongan yang serupa ilham Ilahi kepada hamba-hambanya. Sebaliknya kalimah yang bersumberkan kebatilan pasti tidak akan kekal.

Boleh jadi kilauan kalimah yang dilontarkan oleh pembesar-pembesar dan fahaman lain dari Islam akan bergemuruh pada suatu masa dan bersinar di  suatu zaman. Akhirnya ia akan senyap dan padam seperti nyalaan api yang berubah menjadi abu setelah habis nyalaannya kerana gemuruh suaranya datang dari suatu yang batil dan bukan pada tempat yang benar. Sinarannya hanyalah perhiasan dunia yang palsu. Bukan dari kebenaran yang indah.

Tiada siapa yang mampu mengucapkan kalimah yang benar kecuali dari aqal yang peka, hati yang ikhlas dan sejahtera dan ucapan yang diucapkan oleh orang yang yakin pada diri sendiri dan percaya pada pendapatnya. Dia menyampaikan ucapannya yang menjadi contoh dan sebutan di kalangan manusia sebagai keterangan atau bukti yang kekal dalam kehidupan. Tidak khusus pada waktu tertentu, urusan tertentu, individu tertentu atau peristiwa tertentu tetapi meliputi setiap generasi, sepanjang zaman, setiap pelusuk negeri dan benua.

Hanya dengan kebenaran mampu menjadi sistem kehidupan manusia dan lampu yang menerangi kegelapan hidup.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...