Wednesday, November 13

Ciri-ciri Manusia Yang Benar (Tadabbur Surah As-Saff)
Ramai kumpulan dan individu mengaku bahawa merekalah yang paling benar. Sehinggakan ada sebahagiaannya mengatakan, manusia yang berada di luar kumpulannya dan berbeza pendapat dengannya adalah golongan yang salah.

Jadi dalam Surah As-Saff, disebalik ayat-ayat ALLAH yang terkandung di dalamnya, sesungguhnya ALLAH telah menyebut ciri-ciri golongan yang betul-betul berada dalam kebenaran.

1. Sentiasa bertasbih menyebut nama Allah dan bercakap kepada kebenaran

" Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah dan Dialah yang Maha Perkasa Maha Bijaksana " (As Saff : 1)

2. Beramal dengan apa yang diucapkan

" Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah seandainya kamu mengatakan apa yang tidak kamu amalkan "
(As Saff : 2-3)

3. Berjihad secara berjamaah dan teratur

" Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalanNya dalam barisan yang teratur mereka seakan-akan seperti sebuah bangunan yang tersusun kukuh " (As Saff : 4)

4. Tidak menyakiti hati orang lain yang turut membawa kebenaran

" Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya " Wahai kaumku! Mengapa kamu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahawa aku utusan Allah kepadamu. Maka ketika mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. " (As Saff : 5)

5. Menerima kebenaran dengan hati yang terbuka

" Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata " Wahai bani israel! ASesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku iaitu taurat dan memberi khabar gembira dengan seorang Rasul yang akan datang selepasku yang namanya Ahmad" Namun ketika Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata mereka berkata "Ini adalah sihir yang nyata "

6. Tidak pernah berbohong kepada Allah

" Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan kebohongan kepada Allah padahal dia diajak kepada agama Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim "
(As Saff : 7)

7. Sampaikan berita gembira kepada manusia

" Dan ada lagi kurnia yang lain yang kamu sukai iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin " (As Saff : 13)

8. Setia kepada kebenaran

" Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penolong agama-agama Allah sebagaimana Isa Putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia " Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata " Kamilah penolong-penolong agama Allah. " lalu segolongan dari bani israel beriman dan segolongan lagi kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang-orang yang menang " (As Saff : 14)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...